top of page
tainamaaria-banner--2.jpg

Taina-Maaria Rautasuo

ÄÄNIVALMENTAJA

Olen rajattoman kiinnostunut ihmisäänen mahdollisuuksista. Minua kiehtoo, miten laulu mahdollistaa löytöretkiä hengityksen kautta kehoon ja miten sitä kautta voi avautua uusia voimavaroja yksilön koko elämää ja kasvua ajatellen. 

 

Minulle on tärkeintä, että kaikenlaiset ihmiset voivat iästä riippumatta

saada ohjausta vapaaseen äänenkäyttöön ja tavoitteelliseen 

laulunopiskeluun. Lauluteknisiä valmiuksia työstän yksilölähtöisesti niin, 

että laulaja oppii tuntemaan omaa instrumenttiaan paremmin, mikä lisää

positiivista onnistumisen iloa ja vapauttaa laulajaa ilmaisuun, laulun iloon.

 

Teen aktiivisesti töitä yksinlaulajien ja kuorojen parissa, mutta valmennan myös teatteri- ja oopperatuotannoissa laulajia ja kuorolaisia tehtäviinsä. Koulutustyötä teen eri musiikillisten yhteisöjen palveluksessa mm. erilaisilla kursseilla.

 

Äänivalmentajan työnkuvaani olennaisena osana kuuluu kuoronjohtajan työ. 

Minua kiehtoo, miten kuorolaulua harrastavat haluavat kerta kerran jälkeen lähteä etsimään stemmoja, sointuja, yhdessä soimisen ihmettä. Hetki, kun uusi kuoroteos kudotaan yhdessä harjoituksissa kasaan ja vihdoin esitetään, on lumoava, maaginen.

 

Kuoronjohtajana saan olla osa kudosta, jossa laulajat muodostavat musiikillisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kentän, jossa jokaisen hengitys ja ääni on merkityksellinen.

Syntyy yhteinen sointi, jossa jokaisella laulajalla on oma paikkansa - syntyy yhteenkuuluvuuden tunne. Tehtäväni kuoronjohtajana on auttaa laulajia löytöretkelle, jossa etsitään yhteistä sointia eheän lopputuloksen löytämiseksi

 

ERITYISPAINOPISTE

Erityisen tärkeäksi koen lapsille ja nuorille suunnatun laulu- ja kuorotyön. 

Olenkin tästä syystä ollut aktiivisesti vuodesta 1999 lähtien kehittämässä 

musiikkiopistoissa tehtävää laulu- ja kuorotyötä. Kehitin Pohjois-Kymen Musiikkiopistoon maassamme uuden formaatin, kuorokoulun, joka avasi lapsille ja varhaisnuorille mahdollisuuden täysipainoiseen laulun opiskeluun musiikkiopistossa. Tätä lasten parissa tehtävää pedagogiikkatyötä jatkan Hämeenlinnassa, Sibelius-opistossa.

 

On suuri ilo, kun lapsi aloittaa lauluharrastuksen ja löytää luonnollisen tavan käyttää ääntään - miten sen avulla lapsen oma ääni kasvaa vapaasti olennaiseksi osaksi itseilmaisua.  Ilo konkretisoituu, kun lapset laulavat yhdessä ja yhteinen kokemus synnyttää rakkauden laulua kohtaan niin syvästi,  että tarve ja halu laulaa kuorossa kestää parhaimmillaan koko elämän ajan.

Hengitä, 

laula, 

resonoi -

sielusta sieluun 

melodian ja sanojen virrassa; 

musiikin vuorovaikutteisessa energiassa!

 

-Taina-Maaria Rautasuo

bottom of page